Abies nordmanniana subsp. equi trojani-Kazdağı göknarı, Andız

Bugüne kadar Kazdağı’nda 800 bitki taksonu tespit edilmiştir. Ancak bu sayının 1000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ama bundan daha önemlisi başta Kazdağı göknarı olmak üzere 32 adet bitki türü endemik (yalnızca Kazdağı’nda yetişen) tir. Bunun yanında Türkiye’nin endemik türü olan ve Kazdağı’nda yetişen 40 adet, endemik olmayan ancak Türkiye’de sadece Kazdağı’nda yetişen 15 adet tür bilinmektedir. Sitede bu başlık altında; “Kazdağı’nın endemik türleri”, “Kazdağı’nda görülen Türkiye’nin endemik türleri”, “Endemik olmayan Türkiye’de yalnızca Batı Anadolu’da görülen türler”, “Geniş yayılışlı türler” ve ” Mantarlar” olmak üzere 5 bölüm açılmıştır. Fotoğraflarıyla birlikte bilgi verilen taksonların teşhisinde Doç. Dr. Tuncay Dirmenci’nin önemli katkıları olmuştur. Kendisine çok teşekkür ediyorum.