Pisik geveni

Acantholimon ulicinum subsp. ulicinum var. ulicinum
Pisik geveni, Çoban yastığı
Türkiye’deki yayılışı: Güney ve Batı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kireçtaşı ve serpantin üzerinde kayalık yamaçlar, açık dağ zirvelerindeki çakıllıklar, 1200-1300 m.
Çiçeklenme dönemi: Haziran-Ağustos
****************************************************************************

anemon

Anemone coronaria
Manisa lalesi, Anemon

Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlıdır
Kazdağı’ndaki yayılışı: Çalılık ve çayırlıklar, 1-900 m.
Çiçeklenme zamanı: Şubat-Nisan
****************************************************************************

Asparagus acutifolius-Yabani kuşkonmaz, Acı ot, Kırgın otu

Asparagus acutifolius
Yabani kuşkonmaz, Dikenli acı ot, Kırgın otu

Türkiye’deki yayılışı: Marmara ve Akdeniz Bölgesi
Kazdağı’ndaki yayılışı:0-1500 m.
Çiçeklenme dönemi: Ağustos-Eylül

****************************************************************************
asphodeline lutea- iri

Asphodeline lutea
Çiriş

Türkiye’deki yayılışı: Kuzey, Batı ve Güneybatı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Derin vadi yamaçları,1-900 m.
Çiçeklenme dönemi: Mart-Hazira
n
****************************************************************************
asphodelus aestivus-iri otu hdrellez kams

Asphodelus aestivus
Çirişotu, Hıdrellez kamçısı

Türkiye’deki yayılışı: Kuzeybatı, Batı ve Güney Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: 1-900 m.
Çiçeklenme dönemi: Mart-Haziran
****************************************************************************
astragalus angustifolius subsp. angustifolius var. angustifolius- geven

Astragalus angustifolius subsp. angustifolius var. angustifolius
Geven

Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlı
Kazdağı’ndaki yayılışı: Orman açıklıkları, kalker kayalıkları, 1300-1700 m.
Çiçeklenme dönemi: Mayıs-Haziran
****************************************************************************
aubritia deltoidea-obrizya

Aubrieta deltoidea
Obrizya

Türkiye’deki yayılışı: Batı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: 500-1400 m.
Çiçeklenme dönemi: Nisan-Temmuz

****************************************************************************
carduus tmoleus- deve dikeni
Carduus tmoleus
Deve dikeni

Türkiye’deki yayılışı: Kuzeybatı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı:Orman içi açıklıklar,alpin kuşak, 1300-1700 m.
Çiçeklenme dönemi: Haziran-Temmuz
****************************************************************************
castanea sativa- kestane

Castanea sativa
Kestane
Çiçek açma zamanı Mayıs-Haziran aylarıdır.
Meyveler Ekim-Kasım aylarında olgunlaşır.

****************************************************************************
cerasus prostrata var. prostrata-yabani kiraz

Cerasus prostrata var. prostrata
Yabani kiraz

Türkiye’deki yayılışı: Batı, Güney ve İç Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kayalık yamaçlar, 700-1700 m.
Çiçeklenme dönemi: Nisan-Haziran

 

****************************************************************************


cirsium nutans subsp. falcato-incurvus- deve dikeni

Cirsium nutans subsp. falcato-incurvus
Deve dikeni

Türkiye’deki yayılışı: Kazdağı’na endemik
Kazdağı’ndaki yayılışı: Karaçam ormanı açıklıkları, 700-1400 m.
Tehlike kategorisi: NT-Tehdit altına girebilir
Çiçeklenme dönemi: Temmuz-Ağustos
****************************************************************************


cistus creticus-laden pamukla

Cistus creticus
Laden, Pamukla

Türkiye’deki yayılışı: Kuzey, Batı ve Güney Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Dağ etekleri, makilikler, 1-1000 m.
Çiçeklenme dönemi: Mart-Haziran
****************************************************************************
cistus salvifolius- adaay yaprakl laden

Cistus salvifolius
Adaçayı yapraklı laden

Türkiye’deki yayılışı: Kuzey, Batı ve Güney Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Dağ etekleri, makilikler, 1-1000 m.
Çiçeklenme dönemi: Mart-Haziran
****************************************************************************
crataegus monogyna-al yemien

Crataegus monogyna
Alıç, Yemişen

Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlı
Kazdağı’ndaki yayılışı: Makilikler, orman açıklıkları, 1-1000 m.
Çiçeklenme dönemi: Nisan-Haziran
****************************************************************************
digitalis ferruginea-ykskotu ar kovan

Digitalis ferruginea
Yüksükotu, Arı kovanı

Türkiye’deki yayılışı: Kuzey, Batı ve Güney Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Orman içi açıklıklar, kayalık yamaçlar, 1000-1700 m.
Çiçeklenme dönemi: Haziran-Eylül
****************************************************************************
doronicum orientale- kaplanotu

Doronicum orientale
Kaplanotu

Türkiye’deki yayılışı: Batı ve Orta Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı:Orman ve çalılıklar,gölgeli yerler,500-1500m.
Çiçeklenme dönemi: Mart-Temmuz
****************************************************************************

Draba

Draba brunifolia subsp. olympica
Kaya çiçeği, Draba

Türkiye’deki yayılışı: Batı, Güney ve Orta Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Sarıkız tepe ve Nanekırı mevkii
Çiçeklenme dönemi: Mart-Temmuz
**************************************************************************************
dracunculus vulgaris-ylan ba ylan yast

Dracunculus vulgaris
Yılan bıçağı, Yılan yastığı

Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlıdır
Kazdağı’ndaki yayılışı: Tahrip görmüş yetişme ortamları, 30-800 m.
Çiçeklenme dönemi: Mayıs-Haziran
****************************************************************************
echium russicum-engerekotu

Echium russicum
Engerekotu

Türkiye’deki yayılışı: Kuzeybatı ve Kuzeydoğu Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Yüksek dağ ve şist kayalıkları,1550-1700 m.
Çiçeklenme dönemi: Haziran-Temmuz
****************************************************************************
epilobium angustifolium-ayrgl  yakotu

Epilobium angustifolium
Yakıotu

Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlıdır
Kazdağı’ndaki yayılışı: Karaçam ormanı açıklıkları, yol kenarları, 650-1600 m.
Çiçeklenme dönemi: Haziran-Ağustos

****************************************************************************
euphorbia sp. stleen

Euphorbia sp.
Sütleğen

Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlıdır
Kazdağı’ndaki yayılışı: Orman içi açıklıkları, 100-1400 m.
Çiçeklenme dönemi: Mart-Ağustos
****************************************************************************
galanthus gracilis-kardelen

Galanthus gracilis
Kardelen

Türkiye’deki yayılışı: Kuzeybatı, Batı ve Güneybatı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Islak çayırlar ya da kireçtaşı kayalıkları, 200-1000 m.
Çiçeklenme dönemi: Şubat-Nisan
****************************************************************************

gentiana asclepiadea-afat centiyan

Gentiana asclepiadea
Centiyan, Afat

Türkiye’deki yayılışı: Kuzey, Kuzeybatı ve Güney Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Otlu yerler, orman açıklıkları 300-1500 m.
Çiçeklenme dönemi: Ağustos-Eylül

****************************************************************************
hypericum cerastoides-sar kantaron binbirdelikotu
Hypericum cerastoides
Sarı kantaron, Binbirdelikotu

Türkiye’deki yayılışı: Kuzeybatı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı:Silisli kayalıklar ve ormanlık alanlar,1-1400 m.
Çiçeklenme dönemi: Nisan-Eylül

****************************************************************************
beris attica-hnkarbeendi

İberis attica
Hünkar beğendi, İberya

Türkiye’deki yayılışı: Batı ve Güney Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kayalık yamaçlar, 100-1200 m.
Çiçeklenme dönemi: Mart-Mayıs

****************************************************************************
ris suaveolens-ssen

İris suaveolens

Süsen

Türkiye’deki yayılışı:Kuzey, Batı ve Kuzeybatı Anadolu

Kazdağı’ndaki yayılışı: Karaçam ormanı açıklıklarındaki kayalık yamaçlar, 30-1400 m.

Çiçeklenme dönemi: Mart-Mayıs
****************************************************************************
jurinea consanguinea

Jurinea consanguinea
Türkiye’deki yayılışı: Kuzey, Güney, Batı ve İç Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kayalık yamaçlar 1000-1300 m.
Çiçeklenme dönemi: Haziran-Temmuz

****************************************************************************
morina persica-dikenli gzel merdiven iei

Morina persica
Türkiye’deki yayılışı: Güneydoğu ve İç Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kayalık yamaçlar, yol kenarları, 800 m.
Çiçeklenme dönemi: Mayıs-Ağustos
****************************************************************************

Lysimachia atropurpurea- Mor altınkamışı, Mor kargaotu

Lysimachia atropurpurea
Moraltınkamışı, Mor kargaotu

Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlı
Kazdağı’ndaki yayılışı:Orman içi açıklıklar ve yol kenarları,
1-1000 m.
Çiçeklenme dönemi:Mayıs-Ekim
****************************************************************************************

nectaroscordum siculum subsp. bulgaricum

Nectaroscordum siculum subsp. bulgaricum
Türkiye’deki yayılışı: Kuzeybatı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Orman altındaki nemli kayalıklar, 500-1500 m.
Çiçeklenme dönemi: Mayıs-Haziran
****************************************************************************
chephalanthera damasonium- orkide

Orchis provincialis
Orkide

Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlı
Kazdağı’ndaki yayılışı: Çam ve yaprağını döken ormanların altındaki gölgeli alanlarda, 200-1500 m.
Çiçeklenme dönemi: Mayıs-Temmuz

******************************************************************************************
orchis tridentata- beyaz da sahlebi

Orchis tridentata
Beyaz dağ sahlebi

Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlı
Kazdağı’ndaki yayılışı: Derin vadi tabanları, 600 m.
Çiçeklenme dönemi: Nisan-Mayıs
****************************************************************************
ornithogalum nutans-tkrkotu akyldz

Ornithogalum nutans
Tükürükotu, Ak yıldız

Türkiye’deki yayılışı: Kuzeybatı, Güneybatı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: 1-1700 m.
Çiçeklenme dönemi: Mart-Mayıs
****************************************************************************
paeonia mascula subsp. arietina-ay gl eek gl akayk

Paeonia mascula subsp. arietina
Şakayık, Ayı gülü, Eşek gülü

Türkiye’deki yayılışı: Kuzey ve İç Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kayalık yamaçlar, 1300-1500 m.
Çiçeklenme dönemi: Nisan-Haziran
****************************************************************************
parnassia palustris

Parnassia palustris
Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlı
Kazdağı’ndaki yayılışı: Islak çayırlar, dere kenarları, 1200 m. ve yükseği
Çiçeklenme dönemi: Temmuz-Eylül
****************************************************************************
pistacia terebinthus subsp. terebinthus- menengi melengi itlembik

Pistacia terebinthus subsp. terebinthus
Melengiç, Menengiç, Çitlembik

Türkiye’deki yayılışı: Kuzeybatı ve Batı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Makilikler, 1-700 m.
Çiçeklenme dönemi: Mart-Mayıs
****************************************************************************
ranunculus ficaria- dn iei

Ranunculus ficaria
Düğün çiçeği

Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlı
Kazdağı’ndaki yayılışı: Nemli çayırlıklar
Çiçeklenme dönemi: Mart-Temmuz

****************************************************************************
rosa canina-kuburnu t gl asker gl

Rosa canina
Kuşburnu, İt gülü, Asker gülü

Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlı
Kazdağı’ndaki yayılışı: Orman içi açıklıklar, 300-700 m.
Çiçeklenme dönemi: Mayıs-Temmuz

****************************************************************************
rubus canascens -brtlen garant

Rubus canascens
Böğürtlen, Garantı

Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlı
Kazdağı’ndaki yayılışı: Orman açıklıkları, 1- 1500 m.
Çiçeklenme dönemi: Mayıs-Ağustos
****************************************************************************ruscus aculeatus-dikenli mersin tavanmemesi

Ruscus aculeatus
Dikenli mersin, Tavşanmemesi

Türkiye’deki yayılışı: Karadeniz ve Batı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Meşe ve çam ormanlarının altında, 1-200 m.
Çiçeklenme dönemi: Eylül-Nisan
****************************************************************************saxifraga sibirica subsp. mollis-takran

Saxifraga sibirica subsp. mollis
Taşkıran

Türkiye’deki yayılışı: Kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kayalıklar, dere yatakları, gölge yamaçlar, 1400 m.
Çiçeklenme dönemi: Nisan-Ağustos
****************************************************************************scilla bifolia-arap smbl kampana iei-

Scilla bifolia
Arap sümbülü, Kampana çiçeği

Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlı
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kireçtaşı kayalıkları, çayırlar, 1350-1700 m.
Çiçeklenme dönemi: Şubat-Haziran (Temmuz)
****************************************************************************sedm album- dam koruu kaya koruu

Sedum album
Dam koruğu, Kaya koruğu

Türkiye’deki yayılışı: Kuzey, Batı, Güney ve Doğu Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kayalık yamaçlar ve kaya yarıkları
Çiçeklenme dönemi: Haziran-Eylül
****************************************************************************silene compacta-nakil iei gcgc gvganotu
Silene compacta
N
akil, Gıcıgıcı, Gıvışganotu    
Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlı
Kazdağı’ndaki yayılışı: Orman açıklıkları, 800-1400 m.
Çiçeklenme dönemi: Mayıs-Ağustos
****************************************************************************styrax officinalis-ay fnd tespih als

Styrax officinalis
Ayı fındığı, Tespih çalısı

Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlı
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kızılçam ormanı altında, 200-800 m.
Çiçeklenme dönemi: Nisan-Haziran
****************************************************************************
tulipa orphanidea-lale

Tulipa orphanidea
Lale

Türkiye’deki yayılışı: Batı, Kuzeybatı ve Güney Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Karaçam ormanı açıklıkları, 300-1500 m.
Çiçeklenme dönemi: Nisan-Mayıs
****************************************************************************
tulipa sylvestris-sar lale

Tulipa sylvestris
Sarı lale

Türkiye’deki yayılışı: Batı, İç ve Güney Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kayalık alanlar, dağ çayırları, 1200-1600 m.
Çiçeklenme dönemi: Nisan-Haziran
****************************************************************************

vaccinium myrtillus-oban zm

Vaccinium myrtillus
Yaban mersini, Çoban üzümü

Türkiye’deki yayılışı: Karadeniz, Marmara ve Ege
Kazdağı’ndaki yayılışı: Karaçam ormanlarının altında,1400-1500 m.
Çiçeklenme dönemi: Mayıs-Temmuz
****************************************************************************
veronica sp.yavanotu

Veronica sp.
Dağ yavşanotu
Türkiye’deki yayılışı: Geniş yayılışlı
Kazdağı’ndaki yayılışı: Açık alanlarda, nemli yerlerde,1400-1500 m.
Çiçeklenme dönemi: Nisan-Haziran
****************************************************************************
vioala tricolor- hercai meneke

Viola tricolor
Hercai menekşe

Türkiye’deki yayılışı: Kuzey ve Batı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Orman içi açıklıkları,1300-1600 m.
Çiçeklenme dönemi: Haziran-Ağustos
****************************************************************************