*********************************************************************************

Amanita caesarea-İmparator mantarı, Yumurta mantarı

Amanita caesarea
İmparator mantarı, Yumurta mantarı

*********************************************************************************

amanita muscaria- sinek mantar

Amanita muscaria
Sinek mantarı

Ortaçağ’da üzerine konan sinekleri sersemlettiği için suyu sineklerden korunmak için kullanılmıştır.
Bu mantardan zehirlenmelerde ölüm olayı nadirdir, ancak küçük çocuklarda tehlikeli olabilmektedir.
***********************************************************************************
morchella conica-kuzu gbei mantar

Morchella conica (deliciosa)
Kuzugöbeği mantarı

Özellikle orman yangınlarından sonra çokça görülür. Yağmurlardan sonra Nisan ve Mayıs aylarında çıkar.
Alerjik reaksiyonlara yol açabileceğinden çiğ yenmemelidir. Zehirli türü yoktur.

***********************************************************************************

Lactarius deliciosus-Melki, Kanlıca mantarı

Lactarius deliciosus
Melki, Kanlıca mantarı

*************************************************************************************

Lepista saeva

Lepista saeva

 ***********************************************************************************

Macrolepiota  Şemsiye mantarı

Macrolepiota sp.  Şemsiye mantarı

***********************************************************************************

Ramaria flavescens

Ramaria flavescens

***********************************************************************************

Tricholoma acerbum

Tricholoma acerbum

***********************************************************************************

Tricholoma ustale

Tricholoma ustale

***********************************************************************************