alchemilla hirsutiflora-aslan penesi

Alchemilla hirsutiflora
Aslanpençesi, Yıldız nişanı

Türkiye’deki yayılışı: Endemik, Kuzeybatı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Sulak alanların çevresinde, 1300-1500 m.
Tehlike kategorisi: VU-Zarar görebilir
Çiçeklenme dönemi: Eylül-Kasım

**********************************************************************************


asyneuma linifolium subsp. linifolium

Asyneuma linifolium subsp. linifolium

Türkiye’deki yayılışı: Endemik, Güneybatı, Güney ve İç Anadolu

Kazdağı’ndaki yayılışı: Nemli ve kaya yarıklarında, 700-1550 m.

Tehlike kategorisi: LC-Enaz endişe verici

Çiçeklenme dönemi: Haziran-Ağustos

**********************************************************************************
asyneuma virgatum subsp.cichoriiforme

Asyneuma virgatum subsp. cichoriiforme
Türkiye’deki yayılışı: Endemik,Kuzeybatı, Batı ve Güneybatı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kayalık ve taşlık yamaçlar, 700-2200 m.
Tehlike kategorisi: LC-Enaz endişe verici
Çiçeklenme dönemi: Mayıs-Temmuz
**********************************************************************************
crocus biflorus subsp. nubigena- idem safran

Crocus biflorus subsp. nubigena
Çiğdem, Safran

Türkiye’deki yayılışı: Endemik, Güneybatı ve Batı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Seyrek konifer ormanları, 200-1700 m.
Tehlike kategorisi: LC- En az endişe verici
Çiçeklenme dönemi: Şubat-Haziran
**********************************************************************************

Çiğdem Safran

Crocus gargaricus subsp. gargaricus
Çiğdem, Safran
Türkiye’deki yayılışı: Endemik, Kuzeybatı ve Batı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Nemli ortamlar ve az kapalı orman altlarında, 1300-1700 m.
Tehlike kategorisi: NT-Tehdit altına girebilir
 Çiçeklenme dönemi: Nisan-Mayıs (Haziran)

**********************************************************************************
dianthus erinaceus var. alpinus-yabani karanfil hsnyusuf

Dianthus erinaceus var. alpinus
Yabani karanfil, Hüsnüyusuf

Türkiye’deki yayılışı: Endemik, Güney Marmara, Ege
Kazdağı’ndaki yayılışı: Yüksek dağ kesimleri, 1700 m.
Tehlike kategorisi: VU-Zarar görebilir
Çiçeklenme dönemi: Temmuz-Ağustos
**********************************************************************************
heraclium platytaenium-baldrgan tavanckotu

Heracleum platytaenium
Baldırgan, Tavşancıkotu

Türkiye’deki yayılışı: Endemik, Kuzeybatı, Orta Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kayalık yerler, dere kenarları, 200-1400 m.
Tehlike kategorisi: LC-En az endişe verici
Çiçeklenme dönemi: Mayıs-Ağustos
**********************************************************************************
ris kerneriana- ssen hdrellez zamba

İris kerneriana
Süsen, Hıdrellez zambağı

Türkiye’deki yayılışı: Endemik, Kuzey, Kuzeybatı ve İç Anadolu kuzeyi
Kazdağı’ndaki yayılışı: Karaçam ormanı açıklıklarındaki kayalık yamaçlar, 900-1400 m.
Çiçeklenme dönemi: Mayıs-Temmuz
**********************************************************************************
linum boisseri-keten

Linum boissieri
Keten

Türkiye’deki yayılışı: Endemik, Güney Marmara ve Batı Akdeniz
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kireçtaşı, şist çakıllıkları, 1700 m.
Tehlike kategorisi: EN-Tehlikede
Çiçeklenme dönemi: Haziran-Temmuz

**********************************************************************************

Muscari bourgaei

Muscari bourgaei
Dağ sümbülü, Arap sümbülü, Misk soğanı, Müşkülüm

Türkiye’deki yayılışı: Endemik, Kuzeybatı, Batı ve Güney Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: 1500-1750 m. Kayalık yamaçlar, Dağ çayırlıkları
Çiçeklenme dönemi: Mayıs-Temmuz

*************************************************************************************

Resim 084

Onosma bracteosum
Emzik otu, Yalancı havacıva
Türkiye’deki yayılışı: Endemik, Kuzey ve İç Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı:Yayla-Kapıdağ arası
Tehlike kategorisi: LC-En az endişe verici
Çiçeklenme dönemi:Mayıs-Temmuz
*************************************************************************************

papaver sitrictum-gelincik

Papaver sitrictum
Gelincik

Türkiye’deki yayılışı: Endemik, Batı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Kayalık alanlar, 1400-1600 m.
Çiçeklenme dönemi: Temmuz
**********************************************************************************
sedum lydium-dam koruu kaya koruu

Sedum lydium
Dam koruğu, Kaya koruğu

Türkiye’deki yayılışı: Endemik, Batı, Orta ve Güneybatı Anadolu
Kazdağı’ndaki yayılışı: Dağlar üzerinde nemli karayosunu bölgeleri, 1500-1700 m.
Tehlike kategorisi: LC-En az endişe verici
Çiçeklenme dönemi: Haziran-Temmuz
**********************************************************************************